0
02155887744
نماهنگ
ضربه

ضربه دوازدهم
عماریار

نماهنگ ضربه دوازدهم به موضوع کشف حجاب و جنایت مسجد گوهرشاد در زمان رضاخان می‌پردازد. جهت دیدن محتوا کلیک کنید