وقتی به روایت فکر می کنیم، معمولا ذهنمان به سمت و سوی هنر می رود. اما روایت همیشه هنر نیست. ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران می گذرد و باید قبول کنیم روایت درستی از فتوحات انقلاب اسلامی نداشته ایم. در این فرصت کوتاه سعی کرده ایم قطره ای از دریا را روایت کنیم.